Liam Steevenson | Master of Wine

“ShirazPoint sa jednoducho používa, je oveľa lepší ako papierové hodnotiace lístky. Moderný, robustný, jednoducho skvelý.”